חשמונאים 91, תל אביב, טל': 054-4230986 דוא"ל: orinseg@gmail.co.il

אורן סגל - קליניקה לפסיכולוגיה שיקומית

מה כוללים אבחונים נוירופסיכולוגיים
מה מטרות האבחון הנוירופסיכולוגי?
הערכת כוחות וקשיים
המלצות לטיפול (רגשי, קוגניטיבי, הוראה מתקנת, אחר)
המלצות לגבי יכולת ואופן השתלבות במסגרות תואמות גיל (לימודים, השמה תעסוקתית, פעילויות חברתיות)
*במידה ומדובר על אבחון נוירופסיכולוגי-דידקטי, המלצות להתאמות בבית ספר (עזרה פרטנית, מסגרת מותאמת, התאמות במבחנים)

לאילו תפקודים מתייחס האבחון הנוירופסיכולוגי?

תפקודים קוגניטיביים: תפיסה, קשב וריכוז, זיכרון, שפה ותקשורת, תפקודים ניהוליים (תכנון, ארגון, פתרון בעיות)
תפקודים רגשיים וחברתיים: הערכה רגשית, התנהגותית וחברתית
מיומנויות לימודיות ותעסוקתיות: הערכת מיומנויות תעסוקתיות, אקדמיות ושאיפות

מה עושים באבחון בפועל*?


מבחן אינטליגנציה מקובל תואם גיל
הערכה של כישורים חשיבתיים נוספים: תפיסה ומוטוריקה עדינה, קשב, זיכרון, תפקודים ניהוליים (גמישות, תכנון, ארגון, פתרון בעיות חדשות)
הערכה רגשית: שאלונים, תצפית, מטלות רגשיות
באבחון פסיכודידקטי: תפקודים לימודיים בסיסיים: חשבון, קריאה וכתיבה בעברית, אבני יסוד בעברית
באבחון עם דגש תעסוקתי: הערכת רצונות ושאיפות, רקע תעסוקתי, יכולות מתאימות

*במידת הצורך, ובהתאם למטרות האבחון וליכולות של המאובחן, מוסיפים או מורידים מטלות

מסגרת האבחון*

פגישת היכרות ורקע עם בני משפחה משמעותיים ועם המאובחן
מספר פגישות עם המאובחן (בין 2 ל-5)
פגישת סיכום עם המאובחן ובני המשפחה

* במסגרת הקליניקה מאבחנים נוירופסיכולוגים תחת הדרכתי. 


אורן סגל    פסיכולוג שיקומי ונוירופסיכולוג
 לפרטים: 054-4230986
 orinseg@gmail.com